Angående upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.42.74 Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola

Budgetmotion FM 42/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter