Anpassning av blankettlagen om specialomsorger

Lagförslag LF 30/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, specialomsorger, funktionsnedsättning
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser