Avskaffande av skogsvårdsavgiften

Lagförslag LF 8/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, skogsvård, avgifter, skogsvårdsavgifter, verksamhet, medlemsavgift, förening
Berörda lagar: ll om ålands skogsvårdsförening


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser