Bassamfundslagstiftning

Lagförslag LF 1/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bassamfundslagstiftning, bassamfund, lagförslag, samfund, utländska bassamfund, beskattning,
Berörda lagar: ll om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delägare i utländska bassamfund


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser