Blankettlag om sjuk- och invalidpension

Lagförslag LF 1/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag som för-länger giltighetstiden för tillämpningen av rikslagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete på Åland. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och att den ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.


Åtgärder