Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland

Lagförslag LF 33/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar Finlands polislag som blankettlag. Samtidigt upphävs den nu gällande polislagen för Åland. Till sitt materiella innehåll motsvarar lagförslaget den gällande polislagen för Åland. Till följd av den föreslagna lagen uppdateras lagstiftningen per automatik på Åland då lagändringar görs i Finlands polislag.
Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet