Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motivering

Budgetmotion FM 49/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: café, caféverksamhet, besökscentrum, besökscentret, bomarsund


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter