Distansundervisning i grundskolan

Lagförslag LF 28/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår en ändring av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola i syfte att utöka möjligheten att ordna undervisningen i grundskolan som distansundervisning vid situationer där grundskolorna stängs helt eller delvis på grund av ett regionalt pandemiläge med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott