Ekonomiskt stöd till de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem

Åtgärdsmotion HM 3/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, kyrka, kyrkomiljö, stöd, församling
Sidhänvisning: 57, 66, 49, 60, 70, 74, 77


Åtgärder