Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

    Det här är en så kallad budgetlag så en gemensam diskussion kommer att tillåtas för detta ärende och ärende nr 7 på föredragningslistan.