Energieffektivitet

Lagförslag LF 5/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, energi, energieffektivitet, blankettlagstiftning, energieffektivitetslag, energimyndighet, tillsyn- och övervakningsuppgifter, tillsyn, övervakning
Berörda lagar: ll om energieffektivitet
ll om ändring av 1 § landskapslagen om ålands energimyndighet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser