Etablerande av en Ålandshavskommission, ändring av motiveringen

Budgetmotion FM 31/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ålands hav, ålandshavskommission, kommission, integration


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter