Förändrade studiestödsförmåner

Lagförslag LF 2/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: studiestöd, förmån, studiestödsförmån, studieförmån, indexjustering, index, justering, bostadstillägg,
Berörda lagar: ll om temporär ändring av 6a § ll om studiestöd
ll om ändring av ll om studiestöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet