Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter

Budgetmotion FM 60/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åmhm, miljö, hälsoskydd, myndighet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter