Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter

Lagförslag LF 32/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, sjukhusvistelse, färdigbehandlade patienter, patient
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser