Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

    Gemensam diskussion med föregående ärende: Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022 jämte motioner samt budgetlagen.

    Debatten avbryts här och fortsätter inkommande onsdag den 18 maj 2022.