Plenum den 16 maj 2022 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeAndra vicetalman Roger Nordlund
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:14 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
14:41 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:56 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
15:10 SekreterarbyteUtskottssekreterare Sten Eriksson
16:04 SekreterarbyteLagtingsdirektör Susanne Eriksson
16:12 TalmansbyteAndra vicetalman Roger Nordlund
17:01 Plenum/frågestund avslutades