Förslag till första tilläggsbudget för år 2009

Lagförslag FR 15/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget, sparbudget


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter