Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag

Budgetmotion FM 67/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avdrag, skatt, skatteintäkt, skatteintäkter, skatteavdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter