Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning

Lagförslag LF 15/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, miljökonsekvens, miljökonsekvensbedömning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård