Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion, efter det föreläggs lagförslaget för antagande och slutligen föreläggs betänkandets kläm för antagande i enda behandling.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Föreläggs slutligen betänkandets kläm för antagande i enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt klämmen.

  Ärendet är slutbehandlat.