Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 14/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjöfart, sjöfartspolitik, rederinäring


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter