Genomförande av Inspire-direktivet

Lagförslag LF 12/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, inspire-direktivet, inspire, infrastruktur
Berörda lagar: ll om tillämpning på åland av lagen om en infrastruktur för geografisk information


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser