Godkännande av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som...

Republikens presidents framställning RP 12/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, upphandling, gemensam upphandling, auktionsövervakare, avtal, auktionsplattform

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser