Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder