Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Självstyrelsens grunder