Andra behandling

  • Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

    Utskottet föreslår att lagtinget inte ger det i Republikens presidents framställning nr 7/2020-2021 begärda bifallet. Kan lagtinget enhälligt besluta att inte ge det begärda bifallet? Lagtinget har i andra behandling enhälligt beslutat att inte ge sitt bifall till förslaget i presidentens framställning. Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.