Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling...

Republikens presidents framställning RP 13/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
Sökord: fördrag, tortyr, konvention, tortyrkonvention

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser