Höjning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter

Budgetmotion FM 3/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingets kansli, lagtinget, kansli, utgifter, verksamhetsutgifter, konsult, datautveckling,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter