Höjning av anslaget under moment 42.05.60 Anslag för humanitärt bistånd

Budgetmotion FM 15/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bistånd, humanitärt bistånd, pakistan,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter