Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter

Budgetmotion FM 41/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förvaltning, uppgifter, verksamhetsuppgifter, tjänst, självstyrelseombudsman, ombudsman,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter