Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket

Budgetmotion FM 10/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: understöd, skogsbruk, skog, virke, gallring, energivirke,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter