Höjning av resekostnadsavdraget 2022

Lagförslag LF 20/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil höjs från 0,25 till 0,30 euro per kilometer. Genom förslaget blir en temporär bestämmelse i inkomstskatte-lagen om grunderna för resekostnadsavdraget tillämplig vid kommunalbeskattningen på Åland. Bestämmelsen gäller retroaktivt för skatteåret 2022.
Den föreslagna höjningen är avsedd att kunna tillämpas redan vid för-skottsinnehållningen under 2022. Av den anledningen är det ytterst viktigt att den föreslagna lagändringen kan träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder