Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag

Budgetmotion FM 23/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bolagisering, vägunderhåll, underhåll, väg, vägar, drift, konkurrens, konkurrensutsättning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter