Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Den här motionen handlar om inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag. Bakgrunden är att vi var en delegation från Ålands lagting som besökte Sveriges riksdag den 1-2 juni.

  Jag ska återge den här motionen ordagrant, för det är ingenting som jag bara har skrivit själv, utan jag har haft glädjen att ha Pernilla Söderlund, Gyrid Högman, Jessy Eckerman och Jonas Eriksson med och underteckna motionen.

  Motiveringen är följande: "I Sveriges riksdag finns det parlamentariska vänskapsgrupper som många ledamöter är engagerade i. Vänskapsgrupper är föreningar och nätverk som drivs av ledamöter. Grupperna fokuserar på frågor om och kontakter med många länder, men även till exempel ett självstyrande område som Åland.

  Denna typ av parlamentariskt utbyte är berikande och viktigt ur demokratisynpunkt. Det är naturligt att Åland med beaktande av vår gemensamma historia och vårt gemensamma språk överväger inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag.

  Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget utreder förutsättningarna för inrättande av en vänskapsgrupp med Sveriges riksdag."

  Jag vill säga helt kort att vi hade förmånen att besöka Sveriges riksdag den 1-2 juni. Den 1 juni hade vi ett bra och givande möte med vänföreningens styrelse och också med justitieminister Gunnar Strömmer som har visat ett stort intresse för Åland och det är ett intresse som vi bör ta vara på. Vi hade också möjlighet att följa den svenska riksdagens frågestund.

  Dagen efter hade vi en längre sittning med talman Andreas Norlén. Personligen passade jag på att informera lite om hur det har gått eller rättare sagt inte har gått med revisionen av vår självstyrelselag. Jag tror att det är viktigt att vi i olika sammanhang pekar på de problem som vi har om vi ska komma fram.

  Vi hade också ett möte med vicetalman Kenneth G Lundström, med risk för att jag är osäker på efternamnet, förlåt för det.

  Sen besökte vi också Riksdagsbiblioteket som var verkligt verkligt imponerande. Där finns det förstås också mycket handlingar som hänger ihop med den tid när Åland och Sverige var ett gemensamt land.

  Vi avslutade med att studera stora delar av riksdagens konstsamling och det var någon av ledamöterna som sade att vi hade gått närmare fyra kilometer så det blev en hel del vandringar.

  Jag vill avrunda med att upprepa det som Gyrid Högman sade i dag ett tidigare anförande. Hon sade att man visade ett verkligt intresse från svensk sida för Åland. Det gjorde man och det var bra och djupa diskussioner.

  Min personliga åsikt är att vi behöver bilda flera sådana här föreningar. Jag tror att det skulle vara viktigt att man också fick en sådan här vänskapsförening med den finska riksdagen så att man också fick partierna där att förstå mera vad det handlar om. Problemet är att många finska riksdagsledamöter, likaväl som svenska, så vet inte riktigt vad Ålands självstyrelse går ut på och vad vi jobbar med. Folketinget skulle också vara en väldigt naturlig samarbetspartner. Jag sätter punkt här. Tack, herr talman!


 • Jag vill understöda motionen eftersom jag skrivit under den. Jag kan väl bara säga att det var en väldigt givande resa och vi blev väldigt väl emottagna. Jag skulle säga att ledamöter från olika håll var väldigt intresserade av Åland och Ålands situation. Jag tror att vi kan lära och kan lära oss av av det här utbytet och det är viktigt att det är någon som håller i det. Därför att om någon håller i det härifrån så blir liksom det en naturlig procedur att välkomna och besöka.


 • Det är ju alltid trevligt i ett replikskifte när man inte riktigt vet vad man ska säga för man är så pass överens.

  Men jag glömde en sak som är viktig. Ordförande för vänföreningen i Sverige, Markus Selin, gjorde ett enormt arbete för att få allt på plats. Personligen så skrev vi på messenger till varandra sent på lördagskvällarna och han var alltid på hugget. Så det behöver ju vara någon som drar det här och det hoppas jag att man tänker på i nästa lagting eller om man rent av får något på plats under augusti-september sessionen.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Eriksson. Det är högst sannolikt att den här motionen går till lag- och kulturutskottet. Jag kan väl redan spontant uttrycka mitt stöd för initiativet. Jag tror att det här är en bra metod att bygga vänskapsband. Ni nämnde vänföreningen till Finland också och det tror jag alldeles särskilt på. För precis som ni sade så finns det en ganska stor okunskap trots allt kring de åländska frågorna i den finska riksdagen. Åland är bara en liten stadsdel för många finska riksdagsledamöter. Det här kunde vara en mycket bra väg för att komma framåt, bland annat med gällande revidering av självstyrelselagen.


 • Jag tar det nästan som ett litet löfte då att det kommer att hända någonting i lag- och kulturutskottet och det är jag tacksam för.

  Det är väl så för oss alla, om vi tänker på det personligt, att känner man folk och vet man vad folk står för så är det mycket lättare att agera än om det kommer något anonymt mejl eller något sånt. Under alla de år som jag varit med i Nordiska rådet så har jag fått många vänner från den finska riksdagen.

  När det gäller till exempel självstyrelselagsrevisionen så kom många fram och gratulerade "vad roligt att ni ska få en ny lag och ni är väl nöjda och glada". De hade egentligen ingen aning om hur illa det nu gick. Så nog behövs det informeras där också i högsta grad.


 • Tack ledamot Eriksson. Jo, jag kan lova att vi inte kommer att begrava den här motionen i utskottet. Det är helt säkert. Jag tror faktiskt att de informella diskussionerna är väldigt viktiga, det är den vägen som man bygger upp vänskapsbanden som sedan ska kunna leda till lösningar, precis som nämndes i ett tidigare anförande. Som jag nämnde så råder det tyvärr en stor okunskap bland många riksdagsledamöter i den finska riksdagen.

  Jag hoppas att det här kunde vara riktigt bra. Men naturligtvis initiativet kring vänskapsföreningen gällande Sveriges riksdag är det primära i den här motionen.


 • Det uppfattas ju oartigt om man inte svarar, men jag vill bara säga att vi är helt överens. Tack för stödet!


 • Tack, talman! Att förbättra den åländska närvaron har ju varit lite ledordet för dagens olika debatter. Just det här konkreta förslaget om att inrätta parlamentariska vänskapsgrupper är ju faktiskt ett led i det, ett verktyg att upprätthålla goda kontakter med med de politiker som man önskar ha goda kontakter med. Då är ju Sverige och också Finland kanske mest relevanta i det sammanhanget. Det är också ett fint komplement till de övriga kontakter som man har med sina systerpartier och att man också kan ha kontakter med andra politiker ur andra politiska konstellationer och lära sig av varandra.

  Sen är frågan om det här ska vara ett lagtingsorgan eller om det om lagtinget kan åsidosätta medel för olika typer av vänskapsgrupper.

  Summa summarum, Hållbart Initiativ stöder det här förslaget.


 • Jag tackar för stödet. Jag ska inte personligen, i och med att vi är fem som har undertecknat motionen, säga att så här och så här ska det vara. Jag hoppas att man i lag- och kulturutskottet kan ta en förutsättningslös diskussion.

  Jag kan bara tillägga att jag har noterat att de här vänföreningarna i Sverige också kan rikta sig till speciella områden och speciella regioner, jag noterade bland annat att det fanns en Västsaharagrupp. Den som är intresserad kan ju titta på Sveriges riksdags hemsida där beskrivs det vilka föreningar man har och hur arbetet är uppbyggt.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.