Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussionen som avbröts vid plenum den 7 juni, fortsätter nu. Kvar på talarlistan står lagtingsledamot Ingrid Zetterman.


 • Tack, talman! Den här lagstiftningen, som egentligen handlar om att få den här moderskapslådan, den fantastiska finländska uppfinningen som många länder är avundsjuka på, så har ju också tagit lite värdediskussioner vid handeln.

  Jag begärde anförande i slutet på debatten sist med hänvisning till att om man är för det här så tror man inte på vetenskapen kring att det finns enbart två kön; kvinna och man. Juridiskt sett kan vi väl alla konstatera att i Finland finns det nu flera juridiska kön och att man kan byta, men sen är det ju frågan om det biologiska könet. Och också att det här skulle vara någon form av postmodernt påhitt, någonting nytt som har uppkommit.

  Jag tänker att det ger ändå ett behov av att göra en "Gyrid Högman" här från talarstolen och ha en historielektion. Alltså, man kan ju konstatera att till exempel redan de gamla egyptierna på 1000-talet före Kristus hade tre kön. I Indien har man i alla tider i princip haft möjlighet till tre kön. Där har man också möjlighet juridiskt att få det i sitt pass. Man kan följa med mytologin från alla olika delar av världen och vi känner alla till begreppet hermafrodit, som förstås kommer från grekiskans mytologier. Vi kan konstatera att det har funnits till och med sådana som har blivit helgonförklarade i den ortodoxa kyrkan. En kvinna som var munk har funnits och det finns monarker, både kungar som har blivit titulerade som kvinnor och burit kvinnokläder och vice versa.

  Så att säga att det här är någon form av postmodernt påhitt som nu kommer i någon form av PK-religionens krig så det är ju inte riktigt rätt beskrivet. Det här är ett fenomen som har funnits i alla tider, att människor inte känner sig välbekant i det kön man uppfattar att man har fötts till utan man har agerat könsöverskridande. Det är något som har varit accepterat i kulturer genom alla tider. Man kan snarare säga att det är ett nytt påfund i människans historia att var intolerant mot de här grupperna. Tack, talman!


 • Tack, talman! Jag ifrågasätter relevansen om gamla greker och ortodoxa kyrkan har haft de uppfattningarna förr i tiden. Förr i tiden hade man också haft uppfattningen att jorden var platt, det stämde inte heller riktigt. Men sedan är det ju så, och jag tror att det är där som ledamot Zetterman går lite vilse, att det är inget konstigt att man inte är bekant med sitt kön och det är inget konstigt med att man vill tillhöra det andra könet. Det konstiga är att man i lagstiftning ska ändra betydelsen av ordet man och ordet kvinna. Jag ställer ledamoten en fråga. Om jag påstår att jag är kvinna nu, tror du på mig då?


 • Talman! Om ledamoten Egeland, som jag ser att är född till man, säger till mig; jag vill hemskt gärna bli kallad hen eller hon, så skulle jag acceptera det fullt ut och respektera ledamoten Egelands vilja.


 • Tack, talman! Det är en ganska stor skillnad på om du respekterar min vilja att kalla mig för hen eller om man i lagstiftningen ska ändra betydelsen av ordet man och kvinna. Alla vet vad en man är och alla vet vad en kvinna är. Att då i lagstiftning påstå helt plötsligt att de här begreppen har suddats ut och det är något abstrakt, det är bara en känsla man har om man är man eller kvinna. Det är ju helt absurt.


 • Talman! Min uppfattning är att begreppen män eller kvinnor inte försvinner ur lagstiftningen. Min bestämda uppfattning och det jag vet är att lagstiftningens terminologi ändras från gravid kvinna till gravid person. Det tar inte ifrån mig min kvinnlighet, min rätt att vara kvinna och inte heller ledamoten Egelands rätt att titulera sig man.


 • Tack, talman! Tack för anförandet, det var väldigt belysande och intressant. Jag har reflekterat, under de dagar som har gått sedan den första omgången av den här diskussionen, över hur man ska kunna prata om de här frågorna på ett sakligt och lugnt sätt och hur man ska förhålla sig till de här frågorna. För det som inte jag riktigt förstår är varför den här aggressionen är så stark just nu. Varför har den här frågan nästan militariserats i debatten? Har ledamoten några tankar kring det? Jag skulle gärna höra.


 • Talman! Man kan väl konstatera att i olika kulturer ser det ut på väldigt olika sätt. I Asien finns ganska mycket annan tradition kring de här frågorna än vad vi har här i Norden. Men man kan väl också konstatera att det pågår en väldigt kraftig och stark identitetspolitisk samhällsdiskussion där den här typen av frågor hamnar i skärselden. Det sorgliga är ju att jag tror att den grupp människor som tillhör transcommunity känner sig ännu mer utpekade än vad de skulle behöva göra.


 • Tack, talman! Precis så är det säkert. Reaktionerna efter förra veckans debatt har för min del varit två. Jag har blivit kontaktad av transföräldrar som har tackat för den delen av debatten som har försökt öka förståelsen och jag har blivit utskälld och förlöjligad av andra.

  Polariseringen i den här frågan är ju monumental. För mig tycks det som att väldigt mycket av den är importerad från en amerikansk kontext där man bestämmer sig för att vissa saker får man inte prata om. "Don´t say gay" och man får inte ens prata med barn och ungdomar om att det finns en bredd av mänsklig erfarenhet, utan man ska bara koncentrera sig på någonting som egentligen aldrig har varit sant, som ledamoten sade.


 • Man kan väl också konstatera här att lokalt, särskilt på sociala medier, så kan man få uppfattningen att man nu sätter in i lagstiftningen att det handlar om gravida män, vilket ju inte är sant i grunden. Det måste ju ha förts ut av någon att så är fallet, för det verkar vara en uppfattning som finns därute.


 • Tack, talman! För mig är det märkligt att politiska företrädare, som annars står för frihet och tar det som en stor ära att vara frihetens förkämpar, på ett så tydligt sätt vill begränsa människors frihet, vissa människors frihet på grund av den upplevelse som människor faktiskt ibland kämpar med. De har inte bara en flyktig känsla hit eller dit, utan upplevelser av könsdysfori och upplevelser av att man inte vet var man hör hemma. Att man då förlöjligar sådana personer och till och med tar upp exempel om att dessa personer lika väl skulle kunna känna sig som katter, det drabbar också mig för jag känner flera stycken som dagligen kämpar på det här sättet. Jag kan inte förstå hur begränsande av frihet av dessa personer skulle gagna överhuvudtaget någon.


 • Talman! Står man bakom frihet så måste man också våga göra det även när det är obekvämt. Jag tycker att det är väldigt talande, jag deltog i SFP:s partidagar där många från kvinnoförbundet och unga feminister talade för att värnplikten skulle bli jämställd, som de själva uttryckte det. Det här är inte en drömfråga som kvinna att ålägga sig själv det uppdraget, men det är vår skyldighet ifall vi ska föra en trovärdig jämställdhetspolitik. Samma sak är det med frihet. Det måste arbetas för alla dagar och för alla om det ska vara trovärdigt.


 • Talman! Frihet är ingenting som vi ska ta för självklart, inte heller demokrati och inte heller mänskliga rättigheter. Och inte heller i det här lagtinget så ska vi ta dessa viktiga principer för självklart, det har vi lärt oss av den här debatten.


 • Talman! Som liberal i den här salen får man ibland kritik för att man skärper åt, idkar tillsyn och begränsar. Men för mig som liberal så är det alltid människan i fokus och statens skyldighet att skydda individerna. I det här fallet handlar det om den saken, att ge frihet till de människor som känner att de är födda i fel kropp. Men också att ha en lagstiftning som ger mänskliga rättigheter och som skyddar personers juridiska rättigheter, även om man vill leva på ett annat sätt än vad som är gängse norm.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.