Kulturhistoriskt värdefulla föremål

Lagförslag LF 18/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, kulturhistoriskt värdefulla föremål, värdefulla föremål, kulturföremål, föremål,
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser