Landskapsfinansiering av medborgarinstitut

Lagförslag LF 6/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapsfinansieringen av medborgarinstitut ändras så att den frikopplas från landskapsandelssystemet och istället helt regleras i landskapslagen om medborgarinstitut. Huvudmannen för medborgarinstitut föreslås beviljas landskapsstöd enligt ett flerårigt avtal mellan huvudmannen och landskapsregeringen.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Planen är att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2023.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott