Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet och att en gemensam diskussion tillåts beträffande denna budgetlag och budgeten för 2023. Kan förslaget omfattas? Omfattat.