Första behandling

  • En gemensam diskussion om lagförslaget och tilläggsbudgeten tillåts. Efter det börjar detaljbehandlingen av de båda ärendena.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
    Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.