Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Meddelandet innehåller en redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2022 samt verksamhet under år 2021 i förhållande till Nordiska ministerrådet, till dagordningen inom Europeiska unionen samt till övriga externa samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en statistikbilaga över EU-ärenden under år 2021.

Åtgärder