Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering

Budgetmotion FM 41/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: social- och hälsovårdsavdelningen, socialpolitik, politik, hälso- och sjukvårdspolitik, miljö, hälsa, miljöhälsopolitik djur, smådjursklinik, tandvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter