Minskning av anslaget för landskapsregeringen

Budgetmotion BM 4/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: regering, landskapsregering, anslag, minskning av anslag, förvaltning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter