Minskning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål

Budgetmotion FM 33/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: område, naturskydd, natur,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter