Möjliggör högskoleprov på Åland

Skriftlig fråga SF 7/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder landskapsregeringen vidtar för att det ska bli möjligt att skriva högskoleprovet på Åland igen?

Åtgärder