Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotivering

Budgetmotion FM 24/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelse, självstyrelsesystem,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter