Oavlönat hemarbete, tillägg till motivering

Budgetmotion FM 22/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hemarbete, oavlönad, arbete


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter