Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag

Budgetmotion FM 70/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelsegården, självstyrelsegården, ombyggnad, utbyggnad, påbyggnad, renovering,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter