Första behandling

Produktionsstöd för el LF 2/2019-2020

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet.
    Diskussion.


  • Diskussionen är avslutad.
    Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

    Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft för godkännande. Lagförslaget är godkänt!

    Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.