Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 2/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed den i 36 § arbetsordningen för Ålands lagting föreskriva redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Redogörelsen avser tiden från 30 mars 2023 fram till tidpunkten för överlämnandet.

Åtgärder

 • 2024-03-21

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands landskapsregering

  Dokument

 • 2024-03-22

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 2024-04-08

  RemissdebattUtskottsarbete

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

 • 2024-04-10

  Remissdebatt

  Läs protokollet

  Föreslagen mottagare: Självstyrelsepolitiska nämnden

 • 2024-04-10

  Remitterat

  Till: Självstyrelsepolitiska nämnden